Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sociální inženýrství prost?ednictvím sociálních sítí

06.10.2010
Druhé pokra?ování dvoudílné série ?lánk?, ve které Mich Kabay p?edsavuje jako autora Jana S. Buitrona. Tento se ve svém záv?re?ném doporu?ení p?iklání k používání Linkedln (rad?ji než Facebook, Twitter ?i Friendster).
Zdroj: http://www.networkworld.com/newsletters/sec/2010/100410sec1.html
Autor: JP


<<- novější - Konfernce HacKid je v?nována ochran? d?tí na internetu
Recenze knihy : Ninja Hacking: Unconventional Penetration Testing Tactics and Techniques - starší ->>
Design: Webdesign