Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Stovky ob?tí hack? hlasových zpráv, které provád?li Murdochovi reporté?i (Velká Británie)

04.09.2010
Týkalo se to i královské rodiny a ?ady dalších celebrit. Zp?sob odposlechu (p?ístupu k hlasovému ú?tu) byl jednoduchý, ?ada osob prost? nezm?nila defaultní jednoduché heslo (nap?. 1111 ?i 4444). Ale i p?i zm?n? hesla používali reporté?i ur?itý trik (caller I.D. spoofing).
Zdroj: http://www.wired.com/threatlevel/2010/09/murdoch-phone-hacking/
Autor: JP


<<- novější - Spojené arabské emiráty a ochrana dat na internetu
N?které HP skenery umož?uji sledování - starší ->>
Design: Webdesign