Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

N?které HP skenery umož?uji sledování

04.09.2010
Jejich vlastnost, ozna?ovaná jako WebScan, umož?uje uživateli dálkov? získávat skenované obrázky prost?ednictvm webového prohlíže?e. Tato vlastnost není obyvkle zabezpe?ena heslem a tak je umožn?no komukoliv v lokální síti se dostat k t?mto informacím.
Zdroj: http://www.scmagazineus.com/certain-hp-scanners-can-permit-snooping-and-spying/article/178164/
Autor: JP


<<- novější - Stovky ob?tí hack? hlasových zpráv, které provád?li Murdochovi reporté?i (Velká Británie)
10 nejhoších v?cí, se kterými se setká doma pracující - starší ->>
Design: Webdesign