Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Byly zve?ejn?ny informace k dosud nejvážn?jšímu pr?niku do amerických vojenských po?íta?? (v roce 2008)

25.08.2010
P?í?inou byl flash disk vsunutý do vojenského notebooku na St?edním Východ?. Škodlivý kód se pak ší?il jak utajovanými tak i neutajovanými systémy. Data mohla být pak p?evád?na na servery, které jsou pod kontrolou jiného státu. Informace o této události z roku 2008 byla nyní zbavena stupn? utajení a zve?ejn?na. Viz také komentá?e:
Zdroj: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/24/AR2010082406154.html
Autor: JP


<<- novější - Za více než 40 procent spamu je odpov?dný botnet Rustock
Zprávy o „úmrtích“ celebrit p?i haváriích v letadlech a autech slouží jako vnadidlo pro botnet Zeus - starší ->>
Design: Webdesign