Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Škodlivý kód v roce 2008 - p?ehled

30.06.2008
14-stránkový p?ehled zpracovala spole?nost BT na základ? odpov?dí 278 profesionál? z celého sv?ta (šet?ení probíhalo od 1.února do 25. b?ezna 2008). V materiálu je provedeno srovnání s obdobným šet?ením z roku 2005. Ukazuje se, že boj s malware za?azený jako nejvyšší priorita se týká nyní menšího po?tu organizací. Na druhou stranu menší po?et organizací nyní považuje svou po?íta?ovou sí? za bezpe?nou.
Zdroj: http://www.ins.com/WorkArea/showcontent.aspx?id=2665&
Autor: JP


<<- novější - Stalo se: je cenzura Internetu už i v ?R?
Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 26/2008 - starší ->>
Design: Webdesign