Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Drtivá kritika srovnávací studie HW výkonnosti kandidát? SHA-3

05.08.2010
Drtivá kritika srovnávací studie HW výkonnosti kandidát? SHA-3

Poznámka: Uvedený link ješt? neobsahuje tuto kritiku, která byla zaslána do emailové conference hash-forum@nist.gov teprve p?ed pár hodinami. Nicmén? tam bude jist? dnes nebo zítra za?azena. Pro zájemce uvádím výtah zemailu.

Když jsem psal ?lánek, který vyjde také dnes ve?er v Crypto-Worldu, o této kritice jsem nev?d?l, ale krásn? tam zapadá.

Vý?atek z emailu:

Thomas Pornins paper Comparative performance review of the SHA-3 second-round candidates (dated 21 June 2010) reports slow-sounding performance figures for the sphlib implementation of CubeHash on four CPUs: Intel Q6600, PowerPC 750, Broadcom BCM3302, and ARM920T. The point of this OFFICIAL COMMENT is that the documented by Pornin is actually a mistake in the sphlib implementation. I have now posted software that avoids this mistake and thats much faster than the sphlib implementation on a very wide range of CPUs....

The slowness of the sphlib implementation ... is of no relevance to a hash-function-speed competition.

...The actual speeds of (other) SHA-3 candidates on these CPUs will often be much faster than the sphlib speeds ... .... The eBASH benchmarks (utrecht, 20100802) show CubeHash16/32 running at 13.24 cycles/byte. The sphlib implementation runs between three and five times slower...
Zdroj: http://csrc.nist.gov/groups/ST/hash/sha-3/Round2/documents/CubeHash_Comments.pdf
Autor: VK


<<- novější - CSI Internet : Episode 4: Attack of the killer videos
Americké ministerstvo národní bezpe?nosti (DHS) vytvo?ilo týmy pro testování bezpe?nosti elektráren - starší ->>
Design: Webdesign