Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zavedení hash algoritm? SHA-2 v prost?edí OS Microsoft Windows

07.11.2009
Robert Hernady (Microsoft, Regional Solution Architect): V poslední dob? se velmi ?asto diskutuje problematika související se zavedením hash algoritm? rodiny SHA-2 v prost?edí opera?ních systém? Microsoft Windows. Diskuse souvisí s vyhláškou Ministerstva vnitra ?R, která p?edepisuje používání algoritm? rodiny SHA-2 v oblasti elektronického podpisu od 1. 1. 2010. Zárove? je od uvedeného data stanovena minimální p?ípustná délka kryptografického klí?e pro algoritmus RSA na 2048 bit?.
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/zavedeni-hash-algoritmu-sha-2-v-prostredi-ms-win/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Domovská stránka pro Gumblar (malware) je znovu aktivní
Který antivir nejlépe odstraní malware? - starší ->>
Design: Webdesign