Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel Crypto-World 3/2005

15.03.2005
Crypto-World 3/2005

Práv? vyšlo nové ?íslo e-zinu Crypto-World.
Registrovaným odb?ratel?m byly sou?asn? e-mailem zaslány kódy k jeho stažení. Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? na adrese ezin@crypto-world.info a kódy Vám obratem zašleme....

?tená?e si dovoluji upozornit p?edevším na aktualizovaný ?lánek Vlastimila Klímy : Nalézání kolizí MD5 - hra?ka pro notebook a jím p?ipravený zasv?cený komentovaný p?ehled událostí, které v poslední dob? ot?ásají sv?tem hašovacích funkcí s názvem - Co se stalo s hašovacími funkcemi?. Tento ?lánek bude v p?íštím ?ísle pokra?ovat a p?inese další novinky, ale i hlubší pohled na problémy sou?asných používaných hašovacích algoritm?...

Obsah Crypto-World 3/2005
-------------------------
A. Nalézání kolizí MD5 - hra?ka pro notebook (V.Klíma) 2-7
B. Co se stalo s hašovacími funkcemi?, ?ást 1 (V.Klíma) 8-10
C. Popis šifry PlayFair (P. Vondruška) 11-14
D. První rotorové šifrovací stroje (P. Vondruška) 15-16
E. Recenze knihy: Guide to Elliptic Curve Cryptography 17-18
F. O ?em jsme psali v b?eznu 2000-2004 19
G. Záv?re?né informace 20

Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - CryptoFest 2005 již 19.3.2005 !
Design: Webdesign