Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Banky v Rusku a na Ukrajin? p?edm?tem útoku prost?ednictvím sofistikované aplikace

17.06.2010
Je k tomu využíván soubor nástroj? ozna?ovaný jako Black Energy. Ten napomáhá hacknout autentiza?ní systém bank a umož?uje spušt?ní útok? typu denial-of-service. Funguje to tak, že pokud se ?ádný zákazník banky p?ihlásí ke svému ú?tu, pak dále nem?že pokra?ovat a zatím se s jeho ú?tem d?jí nep?ístojnosti ...
Podrobná zpráva je zde - BlackEnergy Version 2 Analysis.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2010/06/16/blackenergy2_ddos_attacks/
Autor: JP


<<- novější - Vyšlo: (IN)SECURE Magazine issue 26
Botan - kryptografická C++ knihovna - starší ->>
Design: Webdesign