Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Google nebude ve své spole?nosti používat Windows - z bezpe?nostních d?vod?

01.06.2010
David Gelles a Richard Waters se v ?lánku odkazují na vyjád?ení n?kterých zam?stnanc? Google. Otázkou je, zda to spíše není prohlubující se konkuren?ní boj.
Zdroj: http://www.ft.com/cms/s/2/d2f3f04e-6ccf-11df-91c8-00144feab49a.html
Autor: JP


<<- novější - Hacke?i zve?ejnili nástroj, který odemkne iPhone 3G/3Gs/3.1.3
Audit a pot?eba jeho integrace do technické architektury - starší ->>
Design: Webdesign