Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Uživatelé aplikací Google mohou používat dvoufaktorovou autentizaci

11.02.2011
V ?lánku jsou podrobn?ji objasn?ny související postupy. Funk?nost je zatím zp?ístupn?na anglicky hovo?ícím uživatel?m.

Další informace jsou na bezpe?nostním blogu spole?nosti Google - Advanced sign-in security for your Google account.
Zdroj: http://www.wired.com/threatlevel/2011/02/google-security/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Rozpory uvnit? WikiLeaks
Unikl tajný plán na likvidaci WikiLeaks - starší ->>
Design: Webdesign