Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Materiál k SHA-1 zaslaný ?ínskými výzkumníky na MIT

18.02.2005
Není to chystaný ?lánek, jen sumarizace výsledk?. Viz také

Financial Cryptography
Zdroj: http://theory.csail.mit.edu/~yiqun/shanote.pdf
Autor: JPN?jak tak si p?edstavuji biometriku ve službách ?lov?ka - password je ve?ejný, ale zp?sob jeho psaní je unikátní a tajný - starší ->>
Design: Webdesign