Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

USA, chystaný zákon CISPA - co je vlastn? za??

15.04.2013
Odpov?di na ?asto kladené otázky (FAQ) p?ipravil Zack Whittaker.
Zdroj: http://www.zdnet.com/what-is-cispa-and-what-does-it-mean-for-you-faq-7000013965/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Nikoliv sociální sít?, ale podnikové aplikace jsou nejv?tším nebezpe?ím pro podnikové sít?
USA a ?ína vytvá?í spole?nou pracovní skupinu pro kybernetickou bezpe?nost - starší ->>
Design: Webdesign