Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak se vyvíjí role bezpe?nostního manažera?

11.05.2010
Jon Collins (Freeform Dynamics) informuje o zajímavém materiálu vydaném jejich spole?ností (výzkum, dótazníkovou akci p?ipravila spole?nost Trend micro). Grafy uvedené v ?lánku znázor?ují charakter odpov?dí 80 respondent? na následující otázky:
  • Jak velký dopad má následující (vyjmenována ?ada faktor?) na to, jak se dnes zabýváte bezpe?ností?
  • U ?eho z následujícího (...) p?edpokládáte, že bude mít v budoucnu velký dopad na bezpe?nost?
  • Jak byste charakterizovali zahrnutí následujícího (...) p?i definování pot?eb a p?íprav? bezpe?nostních rozhodnutí?
  • V ideálním sv?t?, kde (...) byste vid?li, že je t?eba klást d?raz ve vztahu k bezpe?nosti a pohledu do budoucna?
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2010/05/10/evolving_role_of_the_security_manager/
Autor: JP


<<- novější - Sociální sít? p?ináší potíže regulátor?m
Falešné dárkové certifikáty (50 dolar?) iTunes p?ináší malware - starší ->>
Design: Webdesign