Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

E-zin Crypto-World 1/2005 uvoln?n k volnému stažení !

12.02.2005

E-zin Crypto-World 1/2005 si mohou od dnešního dne stáhnout i neregistrovaní ?tená?i.

Nové ?íslo - Crypto-World 2/2005 - vyjde 14.2.2005. Toto ?íslo bude v?nováno pr?b?hu mezinárodního workshopu MKB a obsahuje t?i ú?astníky nejlépe hodnocené p?ísp?vky, které zde zazn?ly. Registrovaným ?tená??m budou zaslány kódy k jeho stažení v pond?lí ve?er.

Obsah e-zinu Crypto-World 1/2005
A.P?edávání dat na Portál ve?ejné správy (J.Klimeš) 2-6
B.Praktická ukážka využitia kolízií MD5 (O.Mikle) 7-9
C.Kryptografie a normy - Formáty elektronických podpis?, ?ást 2 (J.Pinkava) 10-13
D.Test elektronickej svojprávnosti (A.Olejník, I.Pullman) 14-19
E.Vojni??v rukopis - výzva (J.B.Hurych) 20-21
F.O ?em jsme psali v lednu 2000-2004 22
G.Záv?re?né informace 23

P?íloha :
Speciál 2004 - p?ehled ?lánk? a prezentací ?len? redakce Crypto-World za rok 2004

Zdroj: http://crypto-world.info/index2.php
Autor: PV


<<- novější - Bruce Schneier - Ciphire e-mail encryption system - analýza
Gilles Brassard a vývoj kvantové kryptografie - starší ->>
Design: Webdesign