Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Klasifikace dnešních firewall?

18.02.2010
Peter Pecho na Lup?: Všechny firewally poskytují funkci stavového filtru, nebo proxy firewally pro rozhodování, zda komunikaci povolit, nebo zakázat. Jak již bylo v p?edcházejícím ?lánku zmín?no, první firewally poskytovaly pouze jednu z t?chto metod pro rozhodování. Sou?asné firewally s „hybridní“ architekturou již poskytují ob? techniky pro zabezpe?ení sí?ové komunikace.
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/klasifikace-dnesnich-firewallu/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - MS: modifikovaná verze rootkitu Alureon zp?sobuje nestabilitu Windows (modrá obrazovka smrti)
Existuje nejlepší (bezpe?nostní) certifikace? - starší ->>
Design: Webdesign