Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Existuje nejlepší (bezpe?nostní) certifikace?

18.02.2010
M. E. Kabay vysv?tluje, že to závisí na prost?edí, ve kterém jsou pak poznatky získané certifikací využívány. ?lánek je pátým (posledním) pokra?ováním série ?lánk? tohoto autora, série je v?nována problematice certifikací. P?edešlé díly:
Zdroj: http://www.networkworld.com/newsletters/sec/2010/021510sec2.html?hpg1=bn
Autor: JP


<<- novější - Klasifikace dnešních firewall?
Hacker spustil porno na ob?ím videu v Moskv? - starší ->>
Design: Webdesign