Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

30 milion? vadných n?meckých karet: fungují doma, v cizin? ne

14.01.2010
Z úvodu ?lánku: N?mci, kte?í s p?íchodem Nového roku nemohli kv?li vadným ?ip?m platit kartou nebo vybírat z bankomat?, znovu obnovují d?v?ru k „plastovým“ pen?z?m. Zhruba 30 milion? postižených takzvaných EC karet je totiž op?t funk?ních ve v?tšin? n?meckých obchod? a bankomat?. Potíže však nadále p?etrvávají v zahrani?í v?etn? ?eska.
Zdroj: http://finweb.ihned.cz/c1-39896180-nemecke-karty-funguji-doma-v-cizine-ne
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Útok na Google, byly identifikovány servery, které ho kontrolovaly
Hacknut web americké armády - starší ->>
Design: Webdesign