Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Downadup infikoval p?es milion po?íta?? b?hem posledních 24 hodin

15.01.2009
A tento odhad je spíše podhodnocený, ?íká Sean Sullivan, zástupce spole?nosti F-Secure. Viz také p?edešlé informace: Dále se pak objevilo následující hodnocení - každý t?etí po?íta? je zranitelný v??i infekci tímto ?ervem - 1 in 3 Windows PCs vulnerable to worm attack.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9125941&source=rss_topic17
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Phishing - p?ijdou nové techniky prost?ednictvím pop-up okének
Užite?nost bezpe?nostních kamer, vyplatí se? - starší ->>
Design: Webdesign