Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Co se pokazilo v konzumním digitálním sv?t? - bezpe?nost informací a ochrana dat (studie)

16.12.2009
Autorem desetistránkové studie (ze srpna 2008) je Rafael M. Los. Rozebírá v ní hlavní p?í?iny situací, kdy je narušena ochrana informací:
  • Spot?ebitelé dávají p?ednost jednoduchosti p?ed bezpe?ností
  • Decentralizace ukládaných dat
  • Konzumerizace vede k využívání nezabezpe?ených technologií
  • Ochrana informací je ob?tí honby za pen?zi
  • Spot?ebitelé stále nechápou dopady kompromitací/krádeží informací
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/RLos_Five_Reasons.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Hacke?i získali p?ihlašovací data 30 milión? uživatel? RockYou
V roce 2009 tvo?il 87 procent e-mail? spam - starší ->>
Design: Webdesign