Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Soutež 2009 , Nápov?da ?.4

27.10.2009
V podzimní sout?ži v lušt?ní jednoduchých šifrových úloh o ceny, která je po?ádána e-zinem Crypto-World, byla zve?ejn?na další úloha.

Nápov?da
---------
Úloha.?.10: (5)

Sou?asn? byl zve?ejn?n další doporovodný text - Administrativní kurz C v Tloskov? 4. Tento text najdete v sekci pribeh na webu sout?že...

Ukázka:
Tuto úlohu jsem vy?ešil jako jediný. Pravda, s malou nápov?dou. Jak jsem se však pak dozv?d?l, tuto nápov?du m?li na pokyn velitele k dispozici ve všech u?ebnách. Náš velitel ?ety npor. ing. Pracha?, který na nás jako vždy p?i sout?ži dohlížel, napsal na tabuli bez jakéhokoliv vysv?tlení podivnou sekvenci ?ísel 26532 6. Pak si sedl a chvílemi vy?ukával prsty do desky stolu .../---/.../, tedy S O S.

Vstup do podzimní sout?že
Zdroj: http://crypto-world.info/souteze.php
Autor: PV


Design: Webdesign