Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nastygram - nový ob?asník v?novaný nejnov?jším e-mailovým podvod?m

26.10.2009
Nastygram, takovýto název zvolil Brian Krebs pro svou novou rubriku. Tentokrát se v ní v?nuje e-mail?m p?icházejícím pod ozna?ením v p?edm?tu zprávy „A new settings file for the ...“, který se tvá?í, jako by p?icházel z interní sít?.
Zdroj: http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2009/10/nastygram_a_new_settings_file.html?wprss=securityfix
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Defaultní nastavení UAC ve Windows 7 d?lá odborník?m starosti
Problém MS Security Essentials s aktualizacemi - starší ->>
Design: Webdesign