Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nastygram: podvržená oznámení o chybách bank

30.10.2009
Brian Krebs pokra?uje ve své nedávno z?ízené rubrice informací o podvodných e-mailech, která ohlašují, že další chyby bank umož?ují krást peníze z ú?t? klient? bank. Ob?? je pak odesílána na stránku, kde je nabízen soubor „your personal FDIC insurance file“, který je sice ozna?en jako dokument pdf ?i doc, ve skute?nosti je to však vykonatelný soubor (exe) a na po?íta? ob?ti nainstaluje kopii Zeuse.
Zdroj: http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2009/10/nastygram_spoofed_fdic_bank_fa.html?wprss=securityfix
Autor: JP


<<- novější - 10 podstatných v?cí ohledn? bezpe?nosti, které by organizace m?li u?it své zam?stnance
Enhanced Mitigation Evaluation Toolkit (EMET) - voln? dostupný nástroj MS pom?že aplikacím bránit se proti známým útok?m - starší ->>
Design: Webdesign