Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sout?ž SHA-3 pokra?uje - novinky

29.09.2009
Jak již víme, NIST 24. 7. vybral 14 kandidát? do druhého kola sout?že SHA-3. Povolil jim a n?kterým i doporu?il drobné úpravy, a to do 15. 9. Dnes NIST publikoval na svém oficiálním webu upravené algoritmy a zárove? i zprávu, kterou vydal k prvnímu kolu sout?že a všem vybraným algoritm?m. Tuto zprávu NIST intern? poskytl tv?rc?m algoritm? již d?íve, aby v?d?li, co NISTu vadí a byli motivováni k úpravám. Novinky aktualizuji na uvedeném linku. Pokud tam zabrousíte, v sekci NIST Cryptographic Hash Algorithm Competition naleznete t?i nové linky (hodnotící dokument, p?ehledné zpracování tweak?, link na stránku NIST s novými úplnými definicemi), v sekci Blue Midnight Wish jeden nový link (práce k S-box?m v BMW) a v sekci My other contributions to the SHA-3 contest také jeden nový link (?lánek o linearizaci BMW). Nyní nastává druhá etapa analýz a po roce NIST zúží výb?r na 5 finalist?. Následující rok bude tedy z?ejm? zajímavým rokem pro kryptoanalýzu.
Zdroj: http://cryptography.hyperlink.cz/BMW/BMW_EN.html
Autor: VK


<<- novější - Americké školy a útoky hacker?
Design: Webdesign