Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

NIST vydal následující: SP 800-98, Guide to NIST Computer Security Documents, PRISMA Database

28.04.2007
  1. Special Publication (SP) 800-98, Guidelines for Securing Radio Frequency Identification (RFID) Systems, obsahuje p?ehled technologie RFID, popisy souvisejících bezpe?nostních rizik a popisy doporu?ovaných protiopat?ení
  2. Guide to NIST Computer Security Documents, pro snadn?jší p?ístup do dnes již rozsáhlé knihovny dokument? vydaných NISTem k bezpe?nosti IT
  3. PRISMA Database, navazuje na NIST IR 7358, Program Review for Information Security Management Assistance (PRISMA)
Komentá? k programu PRISMA najdete v ?lánku NIST gives agencies tool to assess IT security programs .
Zdroj: http://csrc.ncsl.nist.gov/
Autor: JP


<<- novější - Nový typ phisherského podvodu spojený s telefonní linkou
Vyšel draft IETF S/MIME - ESS Update: Adding CertID Algorithm Agility - starší ->>
Design: Webdesign