Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kvantová kryptografie získává nový impulz

16.09.2009
Je jím prost?edek, který nedávno objevili australští v?dci - kvantové pam??ové za?ízení. Toto za?ízení umož?uje zachytit, uchovat a pak i vyslat pulzy sv?tla. M?že sloužit jako tzv. opakova? (replikátor) p?i p?enosech kvantové kryptografie a tak významn? zv?tšit vzdálenosti na které je tato využitelná (v sou?asné dob? je to pouze 50 až 100 km).
Zdroj: http://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090911132308.htm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bruce Schneier - poslední informace k SHA-3
Nový formát pro malware - reklamy (ads) - starší ->>
Design: Webdesign