Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kvantová kryptografie cracknuta

31.12.2009
Tedy útok prezentovaný na 26C3 je provád?n na její konkrétní implementací (zranitelnost detektoru) - How you can build an eavesdropper for a quantum cryptosystem. Navržený postup spo?ívá v odposlechu na optickém kabelu, kdy je získána veškerá utajovaná p?enášená informace (tajný klí?) a p?itom ú?astníci p?enosu nic nezjistí o p?ítomnosti úto?níka na kanále.
Viz také - 26C3: Researchers demonstrate brilliant quantum hack.
Zdroj: http://www.schneier.com/blog/archives/2009/12/quantum_cryptog_1.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Desítka nejpodlejších ?in? kybernetické kriminality
Cracknuto také šifrování pro p?enosné telefony pracující s normou Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT) - starší ->>
Design: Webdesign