Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Crypto-World 11/2004 a další dokumenty si mohou stáhnout i neregistrovaní ?tená?i...

19.12.2004

Crypto-World 11/2004 byl dnes p?esunut do archívu a je proto dostupný všem návšt?vník?m naší www stránky.
V archívu jsou pro zájemce voln? dostupná všechna dosud vyšlá ?ísla e-zinu Crypto-World tj. od jeho založení v zá?í roku 1999.

Nov? jsou také voln? dostupné mé následující t?i prezentace z poslední doby.

13.12.2004
seminá? - Bezpe?nost Informa?ních Systém? v praxi
MFF UK Praha, Malostranské nám.
http://bis.modry.cz/
Vondruška,P. : PKI ... aneb jak to funguje a jak by to fungovat m?lo…
prezentace v ppt (1558 kB)

6.12.- 7.12.2004
Mikulášská kryptobesídka 2004 (MKB)
Hotel STEP, Praha
Mezinárodní workshop
http://www.tns.cz/kryptobesidka
Panelová diskuse: Archivace dokument? - bezpe?nost a kryptografie
Ú?astníci: Pinkava, Smolík, Zajac - moderátor Vondruška
panel ppt (417 kB)

11.11.2004
PKI 2004 - realizácia elektronických podpis? v praxi
Hotel Holiday INN,Bratislava
Mezinárodní konference
Vondruška,P. : M?stková certifika?ní autorita (Bridge Certification Authority)
prezentace v ppt (425 kB)

Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PVStudenti nalezli 44 bezpe?nostních chyb v r?zných Unixových aplikacích - starší ->>
Design: Webdesign