Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost Informa?ních Systém? v praxi - PKI (Vondruška, 13.12.2004)

08.12.2004

Seminá? Bezpe?nost Informa?ních Systém? v praxi, který se po?ádá pravideln? v pond?lí ve?er na MFF UK Praha, pokra?uje po týdení p?estávce zp?sobené Mikulášskou kryptobesídkou, dne 13. 12. 2004 p?ednáškou se stru?ným názvem:

Pavel Vondruška : PKI.

P?ednáška si klade za cíl vysv?tlit n?které detaily pojmu "navázání vztahu d?v?ry mezi jednotlivými subjekty PKI". Nese podtext : "... aneb jak to funguje a jak by to fungovat m?lo". Budou zde probírány otázky sestavování certifika?ní cesty, použité techniky, otázky sou?asné legislativy, "pov?ry", ...).

Prezentace bude dostupná na osobní stránce p?ednášejícího od pond?lí 13.12.2004

Zdroj: http://bis.modry.cz/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Jak Rhybá?i ulovili v ?echách velkého (váno?ního) kapra ...
Uživatelé cht?jí víc než jen passwordy - starší ->>
Design: Webdesign