Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak Rhybá?i ulovili v ?echách velkého (váno?ního) kapra ...

08.12.2004

Pravda jedná se zatím o rhyba?ení po ?esku , ale ....

N?kolik p?erovských firem bude z?ejm? muset znovu zaplatit zdravotní pojistné za své zam?stnance (4,1 miliónu korun). Platby, které poslali od zá?í do konce listopadu, totiž sm??ovaly na falešný ú?et Všeobecné zdravotní pojiš?ovny (VZP), který vybírala trojice podvodník? z P?erova. Ti rozeslali jménem VZP (co takhle elektronický podpis :-)) r?zným firmám nepravdivé oznámení o zm?n? ú?tu pro hromadné platby pojistného za zdravotní pojišt?ní.

Zdroj: http://www.novinky.cz/04/54/23.html
Autor: PVBezpe?nost Informa?ních Systém? v praxi - PKI (Vondruška, 13.12.2004) - starší ->>
Design: Webdesign