Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Praktické útoky na MD5 - aktualizace

15.12.2004
Na domovské stránce projektu praktických p?íklad?, jak lze zneužít kolize v hašovací funkci MD5 naleznete jak ?lánek o principu konstrukce , tak programy a další informace. Programy umož?ují vzít libovolné dva soubory a ur?itým postupem (blíže viz ?lánek) zajistit, aby dva uživatelé, kte?í je dostanou, si mysleli, že jsou to totožné soubory, a to díky kontrole pomocí MD5. Útok Ondreje Mikle, který je zde popsán, je mnohem nebezpe?n?jší, než ten od Dana Kaminského. Oba dva jsou publikovány na webu eprint : Ondrej , Dan .

?lánek na root obsahuje hlavní myšlenku útoku (?esky) .

P?vodní informace na crypto-world je zde .
Zdroj: http://cryptography.hyperlink.cz/2004/collisions.htm
Autor: VK


<<- novější - Novým cílem vir? se mohou stát vyhledávací programy pro desktop
Ženy ?asto volí jeden PIN pro všechno - starší ->>
Design: Webdesign