Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Second Interdisciplinary Workshop on Security and Human Behavior (MIT)

12.06.2009
Bruce Schneier rozsáhle komentuje d?ní tohoto workshopu s množstvím odkaz? na materiály - Schneier on Security.
Zdroj: http://www.schneier.com/blog/archives/2009/06/second_shb_work.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zam?stnanci ?asto ignorují bezpe?nostní politiky sít? organizace
P?t bezpe?nostních doporu?ení pro iPhone - starší ->>
Design: Webdesign