Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Východoevropské bankomaty a trojané kradoucí data

04.06.2009
Trojané byly objeveny v posledních 18 m?sících. Jedná se bankomaty pracující na bázi OS Windows XP a trojana do nich m?že vložit pouze n?kdo, kdo má fyzický p?ístup k bankomat?m. Více technických detail? obsahuje dokument Automated Teller Machine (ATM) Malware Analysis Briefing.

Viz také komentá? - Cybercriminals refine data-sniffing software for ATM fraud.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2009/06/03/atm_trojans/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Ameri?ané v d?sledku chyby zve?ejnili seznam civilních jaderných lokací
USA: Ochrana soukromí v podnicích a nové pojetí kybernetické bezpe?nosti - starší ->>
Design: Webdesign