Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Facebook a Twitter - nové phisherské útoky

22.05.2009
Cílem útok? je pochopiteln? získání p?ihlašovacích dat uživatel? (a jejich pozd?jší zneužití) a rozesílání malware. V ?lánku jsou obsažena n?která doporu?ení uživatel?m (p?evzata ze stránek Facebook):
  • Používejte aktualizovaný prohlíže?, který pracuje s ?ernou listinou anti-phishingu (nap?. IE 8 a Firefox 3.0.10)
  • Používejte odlišná p?ihlašovací data pro každý web, který navšt?vujete
  • Ov??te se zda se p?ihlašujete na legitimní stránku (Facebooku - facebook.com)
  • Bu?te opatrní ve vztahu ke každé zpráv?, oznímení ?i odkazu, který na Facebooku najdete - takovým, které vypadají podez?ele ?i vyžadují nové p?ihlášení
Zdroj: http://news.cnet.com/8301-1009_3-10246536-83.html?part=rss&subj=news&tag=2547-1009_3-0-20
Autor: JP


<<- novější - Kaspersky - za botnetem Conficker stojí skute?ní profesionálové
Malé botnety - nepodce?ujeme je? - starší ->>
Design: Webdesign