Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Webový útok, který infikuje výsledky Google, se stává nebezpe?n?jším

19.05.2009
S útokem se lze potkat již na n?kolika tisících legitimních web?. Využívá známé chyby program? Adobe a používá je k instalaci škodlivého software na po?íta?ích ob?tí. Viz také - Viral web infection siphons ad dollars from Google.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&taxonomyName=security&articleId=9133239&taxonomyId=17&intsrc=kc_top
Autor: JP


<<- novější - Nový - bezpe?ný - ?ínský opera?ní systém
I ?erstv? nakoupené za?ízení od výrobce m?že obsahovat malware - starší ->>
Design: Webdesign