Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Mobilní bezpe?nost - co je obsahem této problematiky?

14.05.2009
John Edwards popisuje hlavní hrozby mobilním za?ízením a cesty, jak se s nimi vypo?ádat.

Podrobn?jší ?lánek na obdobné téma zpracoval Robert Zhang - 5 Steps for Achieving Effective Mobile Security Governance.
Zdroj: http://www.itsecurity.com/features/mobile-security-012408/
Autor: JP


<<- novější - Top ten bezpe?nostních hrozeb databázím
Pirátské Windows 7 RC vystav?ly botnet - starší ->>
Design: Webdesign