Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

?inský útok a Kesley-Schneier na MFF UK ....

23.11.2004

Seminá? Bezpe?nost Informa?ních Systém? v praxi, který se po?ádá pravideln? v pond?lí ve?er na MFF UK Praha, pokra?oval 22. 11. 2004 lákavou p?ednáškou :

Vlastimil Klíma: Hašovací funkce, MD5 a ?ínský útok.

Krom? osv?tlení ?ínského útoku a jeho zarámování do bezpe?nosti hašovacích funkcí bylo p?edneseno i vysv?tlení Kelsey-Schneierova objevného p?ísp?vku, který dosti citeln? m?ní teoretický pohled na bezpe?nost hašovacích funkcí....

Prezentace v powerpointu a v pdf (text bez Kelsey-Schneierova dopl?ku) je dostupná na osobní stránce p?ednášejícího ... .

P?ipravuje se: praktická demonstrace využití ?ínského útoku!!! (informace bude v?as zve?ejn?na v news i na stránce V.Klímy v?nované hašovacím funkcím)

Zdroj: http://bis.modry.cz/
Autor: PV


Design: Webdesign