Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Václav Žák: anonymní Internet b?hem n?kolika let zmizí

21.04.2009
Z úvodu: „Jednotnou regulaci zajistí pouze poskytovatelé internetového p?ipojení, do budoucna by m?la být založena na identifikaci uživatele,“ míní Václav Žák, p?edseda regula?ní Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), p?ed p?ijetím nové p?elomové evropské sm?rnice. Tu má ?eská republika, stejn? jako ostatní zem? Evropy, implementovat do svého práva nejpozd?ji letos v prosinci. A nov? se podle sm?rnice má dohlížet i na video na webu.
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/vaclav-zak-anonymni-internet-behem-let-zmizi/
Autor: JP


<<- novější - Bezplatný skener pro on-line hrozby v?etn? hodnocení potenciální nebezpe?nosti webových stránek nabízí AVG
Krminální živly platí velké peníze za hackovatelné mobily Nokia - starší ->>
Design: Webdesign