Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Prevence ztráty dat - sedm podmínek

31.03.2009
Dokument spole?nosti Symantec (nezbytná je registrace):
 • Najdi a zabezpe? d?v?rná data, a? již jsou kdekoliv
 • Monitoruj veškerá použití dat a neumožni výstup d?v?rných ?dat p?es bránu sít? nebo v koncovém bodu
 • P?esnost je kritická
 • Zautomatizuj prosazované politiky
 • M?j p?ehled p?es šifrovaná data a kontroluj je
 • Zajisti soukromí zam?stnance
 • Ov??, zda ?ešení odpovídá škále pot?eb vaší organizace a jeho architektu?e
Zdroj: http://go.techtarget.com/r/6394186/4540768/2
Autor: JP


<<- novější - Británie - kritické služby mohou být ohroženy ?ínskými hackery
Skener pom?že detekovat ?erva Conficker - starší ->>
Design: Webdesign