Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

?eské firmy nepovažují VoIP za bezpe?nou

10.03.2009
David Šmahel na Lup?: V ?lánku ukazujeme, že velký podíl ?eských firem nepovažuje plnohodnotnou VoIP za dostate?n? zabezpe?enou. Plnohodnotná VoIP (volání p?es IP telefony, p?ipojení úst?edny ?i IP brány) je dokonce vnímána jako mén? bezpe?ná než volání p?es Skype ?i zabezpe?ení firemní WiFi sít?. Je tento negativní pohled firem na zabezpe?ení volání p?es VoIP d?vodem nízkého zájmu o tento zp?sob volání? Informace v tomto ?lánku pochází ze studie „IT bezpe?nost v ?eských firmách 1/2009“, kterou vydala agentura Digimark v lednu 2009.
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/ceske-firmy-nepovazuji-voip-za-bezpecnou/
Autor: JP


<<- novější - Vyšlo rfc.5480 - Elliptic Curve Cryptography Subject Public Key Information
Slabé heslo vedlo k prozrazení dokument? NATO k Afganistánu - starší ->>
Design: Webdesign