Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Které digitální podpisové algoritmy budou bezpečné v éře kvantových počítačů ?

13.11.2004
Článek týmu odborníků (v čele se známou osobností - Johannes Buchmann) diskutuje post-kvantovou kryptografii pro užití v oblasti digitálních podpisů. Kvantové počítače rozbijí všechny dnes používané systémy digitálního podpisu. Podle autorů s dostatečně vysokou pravděpodobností budou za dvacet let kvantové počítače existovat. Je tedy třeba vědět, které matematické úlohy nebudou moci dostatečně efektivně řešit ani kvantové počítače. Vhodného kandidáta vidí autoři např. v úloze hledání nejkratšího vektoru v celočíselné mříži, dále v teorii kódů, v kombinatorické teorii grup, kvadratické systémy s více proměnnými. V článku je pak v návaznosti na tyto matematické problémy popsáno několik postupů pro vytváření digitálních podpisů, postupů, které dle současného stavu poznání by měly odolat kvantovým počítačům. Existuje zde však ještě stále široké otevřené pole pro další výzkum.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2004/297.pdf
Autor: JP


<<- novější - Crypto-World 10/2004 a Crypto-World 11/2004 - speciál uvolněn ke stažení i pro neregistrované čtenáře!
Design: Webdesign