Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Prezentace z konference BlackHat 2009 jsou nyní online

20.02.2009
Konference prob?hla ve dnech 16.-19. února 2009, na stránce jsou k dispozici r?zné formy p?ednesených materiál? (video audio, ?lánek, prezentace). Pokud materiál existuje v n?které ze zmín?ných podob, je p?íslušná ikona osv?tlena.
Zdroj: http://www.blackhat.com/html/bh-dc-09/bh-dc-09-archives.html
Autor: JP


<<- novější - Kaminsky vyzývá k používání DNSSec
E-mail - pot?eba bezpe?ného provedení - starší ->>
Design: Webdesign