Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Základní p?íru?ka k bezpe?nosti bezdrátu

12.02.2009
Pokra?ování série Johna Edwardse - The Essential Guide...
Skládá se standartn? ze dvou ?ástí, první z nich popisuje možné hrozby, druhá pak cesty k obranám p?ed t?mito hrozbami.
Zdroj: http://www.itsecurity.com/features/essential-guide-wireless-security-071708/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Recenze knihy Hacking VoIP: Protocols, Attacks, and Countermeasures
Schneier ke klonování RFID pas? - starší ->>
Design: Webdesign