Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sedm špinavých tajemství bezpe?nostního pr?myslu

29.01.2009
Joshua Corman - používaná bezpe?nostní ?ešení nejsou vždy bez vady na kráse, nap?.:
  • Certifikace antiviru nebyla provedena správn?
  • Nevhodná definice perimetru
  • Konkretizace vaší správy rizik nemusí být v souladu s produkty dodavatele
  • Existuje více rizik než jen slabý SW
  • Dosahování shody (s legislativními ?i normativními ustanoveními) nemusí vždy vést k lepší bezpe?nosti
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/tech/2009/012809-tech-update.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Kirgizie pod útokem DDoS
Ochrana p?ed pr?niky, je vaše ?ešení vyhovující? - starší ->>
Design: Webdesign