Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Deset bezpe?nostních p?edpov?dí pro rok 2009

20.01.2009
Stefanie Hoffman upozor?uje na bou?livý charakter nadcházejícího roku 2009 ve vztahu k IT bezpe?nosti a formuluje následující p?edpov?di:
 • Objem malware poroste
 • Špatná ekonomická situace povede k nár?stu podvod?
 • Útoky prost?ednictvím sociálních sítí budou frekventovan?jší
 • Útoky budou p?edem promýšleny
 • Bude vyhledáván jednotný p?ístup k bezpe?nosti
 • Poroste podsv?tí (více služeb hacker?m)
 • Odcházející zam?stnanci a ponechaná vrátka
 • Spole?nosti pro platební karty se budou muset vypo?ádat s p?ísn?jší legislativou
 • Hrozby ú?astník?m online her
 • Cloud computing - jeho úloha poroste a s tím i možné bezpe?nostní hrozby
Zdroj: http://www.crn.com/security/212701606;jsessionid=GMKEMRJFOX0HYQSNDLOSKHSCJUNN2JVN
Autor: JP


<<- novější - Draft IETF SMIME - Using SHA2 Algorithms with CMS
Byly aktualizovány biometrické techniky používané p?i vstupu do USA - starší ->>
Design: Webdesign