Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 3/2009

19.01.2009
Týdenní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nost IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit nap?íklad na stru?nou p?íru?ku k úsp?šnému provedení bezpe?nostního auditu, stru?nou informaci o bezplatných programech, které ochrání váš po?íta? a na seznam 25 nejvíce nebezpe?ných chyb programátor?.
Zdroj: http://bezpecnost.interval.cz/clanky/ze-sveta-bezpecnosti-it-3-2009/
Autor: JP


<<- novější - Jak pochybit ve vztahu k informa?ní bezpe?nosti
Downadup - již 9 milión? infikovaných po?íta?? - starší ->>
Design: Webdesign