Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 1/2009

18.01.2009
Práv? vyšel e-zin Crypto-World 1/2009.

Kódy, ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1306) 18.1.2009.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, kódy co nejd?íve opakovan? zašleme....

Obsah Crypto-Worldu 1/2009
-----------------------------------
A. Novoro?ní perli?ka o lušt?ní šifrových zpráv (K. Šklíba) 2-5
B. Mohutné multikolize a multivzory hašovacích funkcí BLENDER-n (V. Klíma) 6-13
C. Pro? se p?estala používat bomba pro lušt?ní Enigmy až v roce 1955? (P. Vondruška) 14-15
D. Senát schválil nový trestní zákoník (P. Vondruška) 16-20
E. Pozvánka na konferenci Trendy v internetové bezpe?nosti 21
F. O ?em jsme psali v lednu 1999-2008 22-23
G. Záv?re?né informace 24
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

E-zin Crypto-World 12/2008 uvoln?n k volnému stažení! - starší ->>
Design: Webdesign