Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový typ útoku proti šifrovacím program?m

16.01.2009
N?mecký odborník Bern Roellgen ukázal, že úto?ník m?že najít cestu ke kompromitace práce šifrovacího SW prost?ednictvím útoku z jádra Windows (modifikací funkce DevicelOControl). Podle autora mohou být tímto zp?sobem zranitelné veškeré šifrovací programy pracující s virtuálními disky.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2009/011509-encryption-programs-open-to-kernel.html?fsrc=rss-security
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Botneti - noví jsou na cest?
Úsp?šný bezpe?nostní audit - p?íru?ka - starší ->>
Design: Webdesign