Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak za?ít se šifrováním

15.01.2009
John Edwards se tentokrát ve svých úvodech do jednotlivých problematik bezpe?nosti IT v?nuje šifrování. Stru?n? objas?uje, jaké jsou v tomto sm?ru možnosti (existující postupy a algoritmy) a vysv?tluje co bychom m?li šifrovat.

Podrobn?ji však o problematice vypovídá t?eba studie Expert eBook: Encryption: Properly Securing Your Valuable Data .
Zdroj: http://www.itsecurity.com/features/encryption-101-010308/
Autor: JP


<<- novější - Monitoring zam?stnanc? je výhodný i pro zam?stnance samotné
IT Security Planetarium - zajímavý pohled na vztahy bezpe?nostních norem - starší ->>
Design: Webdesign