Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jaké problémy m?žete zp?sobit ve vztahu k informa?ní bezpe?nosti

09.01.2009
Lenny Zeltser p?ipravil podrobný seznam možných provin?ní, který rozd?lil do p?ti blok?:
  • Bezpe?nostní politiky a shoda
  • Bezpe?nostní nástroje
  • Správa rizik
  • Bezpe?nostní postupy
  • Správa hesel
Zdroj: http://isc.sans.org/diary.html?storyid=5644
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Jak se úto?níci dostávají do cizích systém? - p?íklady nástroj?
Pozor na podvržené zpravodajství CNN - starší ->>
Design: Webdesign